Đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập

0 70

Ai cập nằm tại  Đông Bắc châu phi một đất nước có nền văn minh phát triển sớm nhất nhân loại. Một thung lũng nằm dọc theo khu vực sông Nil. Đây là thị trường đầy tiềm năng những cũng đầy thách thức với doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư vào thị trường này. Khi doanh nghiệp muốn đầu tư vào thị trường này thì việc cấp thiết đầu tiên là đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập:

Tra cứu nhãn hiệu :

  • Đây là bước quan trọng để đánh giá được khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Ai cập của khách hàng. Xem sản phẩm/ dịch vụ của bạn đã được đăng ký tại Ai Cập chưa (Tra cứu nhãn hiệu là không bắt buộc).
  • Thời gian tra cứu nhãn hiệu là từ 7 -10 ngày làm việc;

Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu :

  • Khi được khách hàng ủy quyền chúng tôi sẽ thực hiện lập hồ sơ, thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan nhãn hiệu của Ai Cập;
  • Thời gian thẩm định từ 08 -10 tháng;

Cấp văn bằng bảo hộ :

  • Khi nhãn hiệu đăng ký được Cơ quan Nhãn hiệu của Ai Cập chấp nhận thì khách hàng nhận được thông báo nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau đó là bản gốc giấy chứng nhận;
  • Thời gian tiến hành : 02 tháng;

LƯU Ý: Thời gian tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nêu trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi một cách hợp lý nếu có phản đối đơn, sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan khác xảy ra trong quá trình tiến hành các thủ tục.

Tài liệu khách hàng cần chuẩn bị :

  • Giấy ủy quyền.
  • Mẫu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu tại Ai Cập (bản mềm);
  • Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu.

Xem thêm :

Leave A Reply

Your email address will not be published.