Đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch

0 69

Đan Mạch một quốc gia có nền kinh tế thị trường hiện đại và một nền công nghiệp chuyên môn hóa, năng động, đủ khả năng cạnh tranh với các nước khác. Thị trường nội địa Đan Mạch rất nhỏ bé, đa phần dựa vào việc giao thương với nước ngoài chiếm đến 87 -90 %. Chắc chắn đây là thị trường hấp dẫn với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, một thị trường chủ yếu dựa vào buôn bán với nước ngoài. Trước tiên để mặt hàng , sản phẩm/ dịch vụ của bạn được bảo hộ tại Đan Mạch thì chỉ có cách là đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch mới đảm bảo được nhãn hiệu của mình trên nước bạn, không bị doanh nghiệp khác xâm phạm nhãn hiệu.

Quá trình Đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch :

Tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn:

 • Đối với doanh nghiệp nào cũng vậy việc tra cứu nhãn hiệu là bước quan trọng để người nộp đơn biết được khả năng đăng ký nhãn hiệu của mình tại Đan Mạch, dễ hiểu hơn là đánh giá được nhãn hiệu của bạn đã được đăng ký tại Đan Mạch chưa. Từ đó mới đưa ra quyết định của mình;
 • Thời gian tra cứu là từ 06 – 10 ngày làm việc;

Tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch :

 • Sau khi kiểm tra đơn đăng ký nhãn hiệu mà đủ các giấy tờ cần thiết thì cơ quan nhãn hiệu tại Đan Mạch sẽ cho người nộp đơn một số đơn và đơn sẽ được chuyển tới thẩm định viên.
 • Thẩm định đơn : xem xét người nộp đơn đã đóng phí chưa;(nếu đơn của bạn bị trả lại và có lý do thì sẽ không được hoàn lại lệ phí nộp đơn);

Công bố nhãn hiệu đăng ký :

 • Nếu đơn của bạn được thẩm định vị thông báo không được chấp nhận bảo hộ thì sẽ có văn bản nêu rõ lý do nhãn hiệu không được bảo hộ và sẽ có thời hạn có bên nộp đơn đối chất với thẩm định viên;
 • Bất kể bên thứ ba nào cũng có thể nộp phản đối cấp văn bằng bảo hộ cho đơn nhãn hiệu đang được công bố (Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố, nếu quá 30 ngày thì không có quyền phản đối);

Câp bằng đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch :

 • Sau khi nhãn hiệu đã được cơ quan đăng ký nhãn hiệu Đan Mạch ký duyệt thì trong 11 tuần khách hàng sẽ nhận được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch;

Khách hàng cần chuẩn bị tài liệu sau :

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Tên và địa chỉ của chủ đơn
 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;
 • Danh mục sản phẩm/ dịch vụ;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);
 • Chứng từ nộp lệ phí.

Leave A Reply

Your email address will not be published.