Điều cần biết khi đăng ký nhãn hiệu tại Australia

0 69

Các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành mở rộng thị trường sang Australia ngày càng nhiều và doanh nghiệp đã chú trọng đến việc bảo hộ nhãn hiệu của mình để đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp nhãn hiệu của doanh nghiệp. Để bảo hộ thương hiệu của mình, các doanh nghiệp cần thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Australia. Dưới đây là một số thông tin cần thiết cho việc đăng ký hiệu tại Australia

Những đối tượng nào được coi là một nhãn hiệu tại Australia

  • Đối tượng để đăng ký nhãn hiệu tại Australia: Slogan (Khẩu hiệu), Câu nói thông dụng (Catchphrases); Tên họ, chữ ký, Nhãn hàng hóa (Brand), Logo, Tên công ty, Tên doanh nghiệp, Tên miền, Bao Bì, Màu sắc, mùi hương thậm chí cả hình dạng sản phẩm….đăng ký nhãn hiệu.
  • Trên thực tế, bất kỳ dấu hiệu nào cũng có thể được đăng ký và công nhận là nhãn hiệu nếu bản thân dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ thể hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc trong các ngành tương tự nhau cùng hướng vào một thị trường.

Xem thêm : Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại singapore

Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Australia

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Australia hoàn toàn phụ thuộc vào loại nhãn hiệu (màu, đen trắng, nhãn hình hay nhãn bao gồm cả hình và chữ, nhãn màu sắc hay nhãn mùi hương….) và số nhóm sản phẩm / dịch vụ đính kèm với nhãn hiệu

Thời hạn bảo hộ

Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ thông thường từ 07-09 tháng kể từ ngày nộp đơn nếu như đơn đăng ký đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu của luật Nhãn hiệu Australia đồng thời không có bất kỳ một ý kiến phản đối nào.

Văn bằng bảo hộ được bảo hộ 10 năm và được gia hạn nhiều lần.

Xem thêm : Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Iran

Leave A Reply

Your email address will not be published.