Nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi ?

0 49

Khách hàng: Tôi đang sử dụng một nhãn hiệu cho sản phẩm của mình được gần chục năm nay và nó gắn liền với sản phẩm và công ty của tôi. Tôi cũng đầu tư nhiều chi phí và công sức để nhãn hiệu có được chỗ đứng như vậy. Nhưng khi tôi đăng ký nhãn hiệu này, Cục SHTT không đồng ý bảo hộ. Luật sư tư vấn giúp tôi để nhãn hiệu được bảo hộ?

Ý kiến tư vấn của luật sư: Theo thông tin đã cung cấp, nhãn hiệu của quý khách đã được sử dụng từ lâu và nhiều người biết đến nên có thể thực hiện thủ tục chứng minh nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi. Quý khách hàng cần phải cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh:

 • Thời gian bắt đầu sử dụng nhãn hiệu;
 • Tình trạng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
 • Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
 • Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số
  lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp
 • Chi phí quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu (các giải thưởng liên quan
  đến nhãn hiệu đã có)

Khi khách hàng cần chứng minh nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi, cần tập hợp tài liệu như trên để chứng minh. Nếu còn bất kỳ vấn đề thắc mắc chưa được giải đáp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.