Phương pháp tra cứu nhãn hiệu

0 67

Mỗi một nhãn hiệu dùng cho một sản phẩm, dịch vụ nhất định chỉ thuộc về một chủ sở hữu duy nhất – là người nộp đơn đăng ký đầu tiên. Một nhãn hiệu đăng ký sau, giống hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ không được bảo hộ.

Do vậy, để tránh lãng phí công sức nghiên cứu, thời gian và chi phí đầu tư trước khi nộp đơn đăng ký, cá nhân, tổ chức cần biết chắc rằng nhãn hiệu  mà mình muốn đăng ký chưa thuộc về người khác hoặc chưa có người nào khác nộp đơn đăng ký. Sau đây chúng tôi đưa ra phương pháp tra cứu nhãn hiệu tốt nhất cho khách hàng.

Cách thức tra cứu:

  • Tự tra cứu
  • Thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp

Nguồn thông tin tra cứu:

  • Công báo Sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng;
  • Đăng bạ quốc gia và Đăng bạ quốc tế về nhãn hiệu hàng hoá;
  • Dữ liệu thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu thông qua đại diện).

Xem thêm :

Leave A Reply

Your email address will not be published.