Đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp

0
566
Đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp

Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, tiêu chuẩn đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp như sau:

Một đối tượng có thể được đăng ký bảo hộ dưới danh nghĩa là Kiểu dáng công nghiệp nếu đáp ứng đủ ba yếu tố sau:

Tính mới: KDCN được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

Tính sáng tạo: KDCN được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Khả năng áp dụng công nghiệp: KDCN được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Thời gian đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

Để được cấp văn bằng bảo hộ, đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

  • Thẩm đinh hình thức: 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký
  • Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ. Mục đích của việc công bố này là để các bên thứ ba biết về việc đăng ký kiểu dáng. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền nêu ý kiến phản đối đối với việc đăng ký.
  • Thẩm định nội dung: 07 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung

Như vậy, trong trường hợp thuận lợi, tổng thời gian đăng ký đơn kiểu dáng từ lúc nộp đơn cho đến lúc cấp bằng là khoảng 10 tháng.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị tài liệu gì để có thể đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  • Giấy uỷ quyền cho đại diện sở hữu công nghiệp;
  • Bộ Ảnh kiểu dáng công nghiệp;
  • Tên và địa chỉ của Người nộp đơn và tác giả của kiểu dáng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here