Đăng ký sáng chế theo  PCT

0
332
Đăng ký sáng chế theo  PCT

Để đăng ký sáng chế tại nước ngoài thì việc đăng ký sáng chế qua hệ thống PCT là một lựa chọn đúng đắn.

PCT là viết tắt của Patent Cooperation Treaty tức Hiệp ước về hợp tác sáng chế. Trước khi có PCT, mà người muốn đăng ký sáng chế của mình thì phải gửi đơn xin bảo hộ tại quốc gia mà mình có nhu cầu bảo hộ. Kể từ khi PCT ra đời thì đã giải quyết những khó khăn, thời gian giải quyết nhanh hơn, tốn ít chi phí.

Điều kiện để đăng ký sáng chế theo PCT :

 • Sáng chế phải có tính mới;
 • Có sự sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Tài liệu cần chuẩn bị để đăng ký sáng chế :

 • Tờ khai xin đăng ký sáng chế theo PCT;
 • Bản mô tả sáng chế cần đăng ký như có chú thích cho hình vẽ, tóm tắt (bằng tiếng Anh);
 • Nếu có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì trình ra phụ lục báo cáo thẩm định do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Chứng từ nộp phí;

Nộp đơn đăng ký sáng chế theo PCT tại đâu ?

 • Nơi nhận đơn: tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng quốc tế.
 • Sau khi hoàn thành xong hồ sơ đăng ký sáng thế theo PCT thì khách hàng nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ;
 • Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam;
 • Thu phí gửi đơn quốc tế và thông báo các khoản lệ phí theo quy định để người nộp đơn chuyển cho Văn phòng quốc tế và Cơ quan tra cứu quốc tế theo quy định của Hiệp ước hợp tác về sáng chế – PCT (sau đây gọi là “Hiệp ước”);
 • Cán bộ của Cục sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra lệ phí , xem người đăng ký sáng chế đã được nộp đầy đủ hay chưa;
 • Kiểm tra và xử lý đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam theo quy định của Hiệp ước;
 • Xác định sáng chế cần được đăng ký (trừ những đăng ký sáng chế thuộc bí mật quốc gia);
 • Gửi một bản (bản hồ sơ) của đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bản (bản tra cứu) cho Cơ quan tra cứu quốc tế;
 • Gửi và nhận thư từ người nộp đơn và từ các cơ quan quốc tế.

Quy trình đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT

 • Tiếp nhận đơn đăng ký : Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;
 • Tra cứu quốc tế : Tiến hành tra cứu tại cơ quan có thẩm quyền
 • Công bố đơn : sẽ được công bố trên Công báo của PCT;
 • Thẩm định sơ bộ quốc tế : tiến hành thẩm định tại cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế theo PCT.
 • Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia : sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại quốc gia sở tại.

Thời gian giải quyết :

 • Công bố đơn là 18 tháng ;
 • Thẩm định nội dung : 12 tháng kể từ ngày công bố đơn (tùy thuộc vào từng quốc gia);

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here