Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

0
357

Để được bảo hộ dưới dạng sáng chế, sản phẩm phải đáp ứng những điều kiện sau : có tính mới, có sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.

Có 2 hình thức đăng ký bảo hộ  sáng chế cơ bản cho một giải pháp kỹ thuật:

  • Bảo hộ bằng độc quyền sáng chế;
  • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Vậy để bảo hộ sáng chế thì người sáng chế phải xác định được sáng chế của mình áp dụng vào trong thực tiện, có tính mới…dựa vào số điều kiện đó mà Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp bằng bảo hộ sáng chế. Người đăng ký bảo hộ sáng chế phải có đón xin cấp văn bằng bảo hộ sau đó nộp lại cho cục sở hữu trí tuệ;

  • Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế:
  • Tư vấn cho khách hàng về bảo hộ sáng chế, đánh giá phân tích giải pháp kỹ thuật dự định đăng ký bảo hộ ở trong và ngoài nước;
  • Khi được khách hàng ủy quyền chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, và thay mặt khách hàng nộp đơn;
  • Đại diện cho khách hàng thực hiện phúc đáp, khiếu kiện các Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm, phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;
  • Thực hiện duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng khả năng vi phạm quyền sáng chế đã được bảo hộ
  • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài;

Xem thêm : Thủ tục đăng ký sáng chế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here