Kiểu dáng và sáng chế giống và khác nhau thế nào?

0
482
Kiểu dáng và sáng chế giống và khác nhau thế nào?

Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp đều là những đối tượng được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ. Hai đối tượng này có những đặc điểm giống và khác như sau:

Sáng chế

Kiểu dáng công nghiệp

Giống nhau: 1. Có tính mới: Nghĩa là tại thời điểm đăng ký thì chưa bị bộc lộ công khai ra ngoài bằng bất kỳ hình thức nào

2. Có tính sáng tạo: nghĩa là sản phẩm phải thực sự khác biệt và ưu việt so với những sản phẩm đã có trước đây.

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp : Nghĩa là phải có khả năng áp dụng trên thực tế, khi sản xuất hàng loạt thì các sản phẩm phải tương đồng nhau hoàn toàn , không có sự khác biệt và ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, khí hậu, nhiệt độ, nước…..

Khác nhau: Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật thể hiện thông qua quy trình sản xuất, hoặc sản phẩm.

sáng chế là những phương pháp, quy trình, chất, giải pháp mới

Là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó.

Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện… thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

Sáng chế là việc bảo hộ bản chất của sản phẩm kiểu dáng công nghiệp là việc bảo hộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm.
Thời gian bảo hộ là 20 năm Thời gian bảo hộ là 15 năm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here