Trả lời thông báo thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

0
874
Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc kết hợp của các yếu tố này.

Mục đích của thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định đối với đơn, từ đó đưa ra quyết định đơn hợp lệ hay không.

Nội dung của quá trình thẩm định hình thức đơn:

 • Kiểm tra số lượng tài liệu có trong đơn
 • Kiểm tra hình thức các tài liệu
 • Kiểm tra nội dung các tài liệu
 • Kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ và ra thông báo
 • Xử lí tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót

Các trường hợp thiếu sót về hình thức có thể có:

 • Thiếu sót về bộ ảnh Kiểu dáng công nghiệp;
 • Thiếu sót về bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp

Thời gian thẩm định hình thức đơn: 01-03 tháng.

Thời gian trả lời kết quả thẩm định hình thức của Cục SHTT: 01 tháng, có thể gia hạn 01 lần, mỗi lần 01 tháng.

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Tư vấn thủ tục ghi nhận đại diện cho kiểu dáng công nghiệp đã nộp tại Việt Nam;
 • Nộp hồ sơ gia hạn trả lời thiếu sót của giai đoạn thẩm định hình thức của đơn kiểu dáng công nghiệp;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan để ghi nhận đại diện, gia hạn trả lời công văn thẩm định hình thức (nếu cần) để Khách hàng ký;
 • Theo dõi Đơn và báo cáo định kỳ cho Khách hàng về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi Đơn;
 • Nhận Bằng Độc quyền kiểu dáng công nghiệp từ Cục Sở hữu trí tuệ và bàn giao cho Khách hàng;
 • Tư vấn việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp sau khi đã được cấp Bằng độc quyền;
 • Cập nhật ngày hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp vào hệ thống dữ liệu của chúng tôi và nhắc nhở Khách hàng gia hạn Văn bằng đúng thời hạn.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here