Trả lời thông báo thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

0
779
Đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Mục đích của thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định đối với đơn, từ đó đưa ra quyết định đơn hợp lệ hay không.

Nội dung của quá trình thẩm định hình thức đơn:

 • Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có thỏa mãn các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.
 • Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có được nộp trong thời hạn quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.
 • Kiểm tra xem liệu người nộp đơn có nộp các loại phí và lệ phí, và số tiền phí và lệ phí có phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.
 • Kiểm tra hình thức các tài liệu có trong đơn;
 • Kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn.
 • Đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn

Các trường hợp thiếu sót về hình thức có thể có:

 • Thiếu sót về bản mô tả Sáng chế
 • Thiếu sót do không đầy đủ tài liệu cần thiết

Thời gian thẩm định hình thức đơn: 01-03 tháng.

Thời gian trả lời kết quả thẩm định hình thức của Cục SHTT: 01 tháng, có thể gia hạn 01 lần, mỗi lần 01 tháng.

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Tư vấn thủ tục ghi nhận đại diện cho sáng chế đã nộp tại Việt Nam;
 • Tư vấn đăng ký sáng chế tại Việt Nam;
 • Nộp hồ sơ gia hạn trả lời thiếu sót của giai đoạn thẩm định hình thức của đơn sáng chế (nếu cần);
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan để ghi nhận đại diện, gia hạn trả lời công văn thẩm định hình thức để Khách hàng ký;
 • Theo dõi Đơn và báo cáo định kỳ cho Khách hàng về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi Đơn;
 • Nhận Bằng độc quyền Sáng chế từ Cục Sở hữu trí tuệ và bàn giao cho Khách hàng;
 • Tư vấn việc sử dụng sáng chế cho Khách hàng sau khi đã được cấp Bằng Độc quyền;
 • Cập nhật ngày hiệu lực của Bằng Độc quyền sáng chế vào hệ thống dữ liệu của chúng tôi và nhắc nhở Khách hàng duy trì hiệu lực đúng thời hạn.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here