Tìm kiếm thông tin nhãn hiệu tại Việt Nam

Find keywords concept. Marketing specialist looking for keywords (concept with magnifying glass).
0 61

Hiện tại dữ liệu nhãn hiệu đã nộp đơn tại Việt Nam đã được công khai, các cá nhân, tổ chức có thể tự kiểm tra thông tin các nhãn hiệu đã nộp đơn, nhãn hiệu đang được bảo hộ và các nhãn hiệu đã hết hạn.

Việc tìm kiếm thông tin nhãn hiệu giúp cho các cá nhân, tổ chức có thể biết được thông tin chi tiết về các nhãn hiệu đã nộp đơn, nhãn hiệu đang được bảo hộ tại cũng như các nhãn hiệu đã hết hạn bảo hộ, để xác định được nhãn hiệu mình định bảo hộ có khả năng đăng ký thành công hay không.

Quý khách hàng có thể tự tra cứu trên cơ sở dữ liệu của mạng cục hoặc tra cứu thông qua dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi

Để tra cứu chính thức tại Cục sở hữu trí tuệ và được các chuyên viên tư vấn chi tiết và đưa ra ý kiến về thông tin nhãn hiệu, quý khách hàng cần cung cấp các thông tin:

  • Mẫu nhãn hiệu (chữ/logo)
  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ dự định đăng ký

Xem thêm :

Leave A Reply

Your email address will not be published.