Tra cứu nhãn hiệu trực tuyến

0 156

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, quý khách hàng nên thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu trực tuyến để đánh giá sơ bộ khả năng đăng ký của nhãn hiệu.

Có rất nhiều cách tra cứu nhãn hiệu. Tuy nhiên cách hiệu quả nhất là:

  • Tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục SHTT (có thể tự tra cứu)
  • Tra cứu chuyên sâu tại Cục SHTT (Chúng tôi sẵn sang cung cấp dịch vụ này)

Việc tra cứu nhãn hiệu tại việt nam là việc rất quan trọng nhằm tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu của cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để xác định xem nhãn hiệu dự định đăng ký có trùng lặp hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hay không. Kết quả tra cứu nhãn hiệu sẽ đưa ra thông tin pháp lý về các nhãn hiệu có liên quan.

Tra cứu nhãn hiệu là tự nguyện và không bắt buộc. Nhưng việc sử dụng dịch vụ tra cứu nhãn hiệu ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và thời gian cũng như giúp cho doanh nghiệp biết chăc chắn nhãn hiệu đăng ký được bảo hộ hay không.

Tra cứu nhãn hiệu trực tuyến sẽ cho bạn biết có cá nhân hay công ty nào đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hay được bảo hộ nhãn hiệu tương tự hoặc giống với nhãn hiệu của mình hay không? Để từ đó đánh giá được khả năng thành công của việc đăng ký nhãn hiệu.

Dịch vụ Tra cứu nhãn hiệu trùng lặp trực tuyến, tìm kiếm những nhãn hiệu đã bảo hộ tại Việt Nam. Kiểm tra tỉ lệ thành công của việc đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ logo. Bạn có thể tra cứu nhãn hiệu online tại trang tra cứu của Cục Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên dữ liệu tra cứu này chỉ bao gồm những nhãn hiệu đã được công bố mà không bao gồm những nhãn hiệu mới được nộp và chưa được công bố. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng không được cập nhật một cách thường xuyên và đầy đủ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.