Xử lý vi phạm bản quyền

Law school
0 570

Hiện nay tình trạng vi phạm bản quyền xảy ra càng nhiều. Xử lý vi phạm bản quyền như thế nào? Có nhưng phương án, hình thức nào để có thể tiến hành xử lý vi phạm bản quyền?

Hình thức xử phạt vi phạm bản quyền

 • Hình thức xử phạt chính: mỗi hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.
 • Các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm:

– Tịch thu hàng hóa vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan;

– Đình chỉ có thời hạn từ 90 ngày đến 180 ngày hoạt động kinh doanh, tư vấn, dịch vụ;

– Tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và các giấy tờ tài liệu liên quan khác bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo hoặc đã bị hủy bỏ hiệu lực;

– Tước quyền sử dụng Thẻ giám định viên về quyền tác giả, quyền liên quan.

Về hồ sơ:

 • 03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu
 • 03 Giấy ủy quyền gốc (theo mẫu của);
 • 03 Bản sao có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền
 • Tài liệu thể hiện hành vi xâm phạm quyền của Bên vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau đây: Ảnh chụp biển hiệu của bên vi phạm; và/hoặc Tài liệu, giấy tờ dùng trong giao dịch kinh doanh của bên vi phạm.

Phương án để xử lý hành vi vi phạm bản quyền

Để có căn cứ chắc chắn nhất trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của khách hàng, khách hàng nên yêu cầu Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPRI) thực hiện việc giám định sở hữu công nghiệp để xác định liệu các dịch vụ mang nhãn trùng lặp với nhãn hiệu được bảo hộ của khách hàng đã phát hiện nêu trên có bị coi là yếu tố xâm phạm quyền/yếu tố giả mạo đối với nhãn hiệu của khách hàng ty hay không?

Chúng tôi lưu ý rằng đây không phải là hoạt động bắt buộc nhưng VIPRI với tư cách là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ và là đơn vị duy nhất có chức năng giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật thì kết luận giám định của cơ quan này là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ giải quyết vụ việc hoặc để các bên có liên quan giải quyết tranh chấp phát sinh.

Phương án thứ nhất: Gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm

Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng gửi thư cảnh báo đến bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi phạm và yêu cầu họ:

 • Ngừng ngay lập tức việc thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
 • Loại bỏ các yếu tố xâm phạm;
 • Tiêu hủy tài liệu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch có gắn yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của khách hàng;

=> Dịch vụ xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phương án thứ hai: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm của Bên vi phạm.

Chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Phương án thứ ba: Khởi kiện ra Tòa án

Chúng tôi sẽ đại diện khách hàng khởi kiện bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi vi phạm ra tòa án có thẩm quyền và yêu cầu họ thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả các công việc sau đây:

 • Xin lỗi và cải chính thông tin công khai trên các website mà bên bị nghi ngờ đang quản lý;
 • Bồi thường thiệt hại đối với các thiệt hại thực tế mà khách hàng đã phải gánh chịu (bao gồm các các chi phí đã bỏ ra để giải quyết công việc);

Xem thêm : Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam

Leave A Reply

Your email address will not be published.