Danh sách thành viên của hệ thống Madrid

0 81

Danh sách thành viên của hệ thống madrid

  1. Các quốc gia là thành viên của riêng Thoả ước (không phải là thành viên của Nghị định thư) gồm có: 
STT Quốc gia STT Quốc gia
1 An-giê-ri 6 Li-bê-ri-a
2 A-dec-bai-dan 7 Xan Ma-ri-nô
3 Bô-xni-a và Hec-ze-gô-vi-na 8 Xu-đăng
4 Ai Cập 9 Ta-gi-ki-xtan
5 Ka-dắc-xtan 10 U-dơ-bê-ki-xtan

 

  1. Các quốc gia là thành viên của cả Thoả ước và Nghị định thư gồm có: 
STT Quốc gia STT Quốc gia
1 An-ba-ni 24 Luych-xăm-bua
2 Ac-mê-ni-a 25 Mô-na-cô
3 Áo 26 Mông Cổ
4 Bê-la-rút 27 Ma-rốc
5 Bỉ 28 Mô-dam-bic
6 Bu-tan 29 Na-mi-bi-a
7 Bun-ga-ri 30 Hà Lan
8 Trung Quốc 31 Ba Lan
9 Crô-a-xia 32 Bồ Đào Nha
10 Cuba 33 Cộng hoà Môn-đô-va
11 Síp 34 Ru-ma-ni
12 Cộng hoà Séc 35 Liên bang Nga
13 Cộng hoà DCND Triều Tiên 36 Xéc-bi và Mông-tê-nê-grô
14 Pháp 37 Si-e-ra Lê-ôn
15 Đức 38 Xlô-va-ki-a
16 Hung-ga-ri 39 Xlô-ven-nhi-a
17 I-ran 40 Tây Ban Nha
18 I -ta-li-a (Ý) 41 Xoa-di-lân
19 Kê-ni-a 42 Cộng hoà Ma-xê-đô-nia Nam Tư cũ
20 Kiếc-gi-xtan 43 U-krai-na
21 Lat-vi-a 44 Việt Nam
22 Lơ-xô-tô 45 Si-e-ra Lê-ôn
23 Lic-ten-tai 46 Xlô-va-ki-a

 

  1. Các quốc gia, tổ chức quốc tế là thành viên của riêng Nghị định thư (không phải là thành viên của Thoả ước) gồm có:
STT Quốc gia STT Quốc gia
1 An-ti-goa và Ba-bu-da 12 Li-tua-ni-a
2 Úc 13 Na uy
3 Ba-ren 14 Hàn Quốc
4 Đan Mạch 15 Xinh-ga-po
5 Et-xtô-nia 16 Thuỵ Điển
6 Cộng đồng Châu Âu (EU) 17 Thổ Nhĩ Kỳ
7 Phần Lan 18 Tuốc-mê-ni-xtan
8 Gioóc-di-a 19 Anh quốc
9 Hy Lạp 20 Hoa Kỳ
10 Ai-xơ-len (Băng đảo) 21 Dam-bi-a
11 Ai-len 22 Li-tua-ni-a

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.