Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

0 319

Đối với những nhãn hiệu nổi tiếng tại việt nam là những nhãn hiệu có giá trị lớn và rất hay bị xâm phạm, vì vậy rất cần được bảo vệ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin cần biết liên quan tới quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay.

Pháp luật có những quy định rõ ràng liên quan đến vấn đề nhãn hiệu nổi tiếng. Nhằm giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quát về pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo quy định của Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng phải được sử dụng rộng rãi và được bảo hộ tự động. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chúng tôi, chủ sở hữu nhãn hiệu nên thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Việc chứng minh nhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổi tiếng khi có tranh chấp sẽ mất nhiều thời gian và chi phí, ảnh hưởng đến lợi ích của chính chủ sở hữu nhãn hiệu.Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.

Luật sở hữu trí tuệ 2005 chỉ định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Như vậy nhiều người đọc hiểu là nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ dù không được biết đến trên thế giới nhưng chỉ cần được biết đến rộng rãi ở Việt Nam thì được mặc định là nhãn hiệu nổi tiếng rồi. Nhưng trong Điều 75 của luật lại đưa tiêu chí “Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng” làm một trong tiêu chí đánh giá nhãn hiệu được coi là nổi tiếng hay không.

Theo Điều 42.2, Mục 5 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN do Bộ khoa học và công nghệ ban hành năm 2007 thì “Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ và thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu đó mà không cần thủ tục đăng ký”. Như vậy, doanh nghiệp không cần phải làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đối với nhãn hiệu mình đang sở hữu (đã được đăng ký nhãn hiệu trước đó). Doanh nghiệp khi làm thủ tục nhằm xác nhận nhãn hiệu nổi tiếng thuộc sở hữu của mình phải có các tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu.

 Xem thêm : Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Leave A Reply

Your email address will not be published.