Trả lời thông báo thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

0 369

Nhãn hiệu là là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh, biểu trưng hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Mục đích của thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định đối với đơn, từ đó đưa ra quyết định đơn hợp lệ hay không.

Nội dung của quá trình thẩm định hình thức đơn:

 • Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có thỏa mãn các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.
 • Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có được nộp trong thời hạn quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.
 • Kiểm tra xem liệu người nộp đơn có nộp các loại phí và lệ phí, và số tiền phí và lệ phí có phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.
 • Kiểm tra hình thức các tài liệu có trong đơn;
 • Kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn.
 • Đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn
 • Xử lí tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót

Các trường hợp thiếu sót về hình thức có thể có:

 • Thiếu sót về danh mục sản phẩm/dịch vụ của Nhãn hiệu
 • Thiếu sót do không đầy đủ tài liệu cần thiết
 • Thiếu sót do các thông tin không phù hợp

Thời gian thẩm định hình thức đơn: 01-03 tháng.

Thời gian trả lời kết quả thẩm định hình thức của Cục SHTT: 01 tháng, có thể gia hạn 01 lần, mỗi lần 01 tháng.

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Tư vấn thủ tục ghi nhận đại diện cho nhãn hiệu đã nộp tại Việt Nam;
 • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Nộp hồ sơ gia hạn trả lời thiếu sót của giai đoạn thẩm định hình thức của đơn nhãn hiệu (nếu cần);
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan để ghi nhận đại diện, gia hạn trả lời công văn thẩm định hình thức (nếu cần) để Khách hàng ký;
 • Theo dõi Đơn và báo cáo định kỳ cho Khách hàng về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bàn giao cho Khách hàng khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đã được bảo hộ
 • Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của chúng tôi và nhắc nhở Khách hàng gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.