BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÀ RỊA – VŨNG TÀU” CHO SẢN PHẨM HẠT TIÊU ĐEN

0 209

Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 462/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00064 cho sản phẩm hạt tiêu đen Bà Rịa – Vũng Tàu nổi tiếng. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Khu vực địa lý bao gồm Xã Kim Long, xã Bàu Chinh, xã Quảng Thành, xã Bình Trung, xã Bình Giã, xã Láng Lớn, xã Xuân Sơn, xã Đá Bạc, xã Bình Ba, xã Sơn Bình, xã Xà Bang, xã Suối Rao, xã Cù Bị, thị trấn Ngãi Giao thuộc huyện Châu Đức; Xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hiệp, xã Bàu Lâm, xã Hòa Bình, xã Hòa Hội, xã Hòa Hưng, xã Tân Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc; Xã Sông Xoài, xã Hắc Dịch thuộc huyện Tân Thành; Xã Long Tân thuộc huyện Đất Đỏ; Xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

https://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=DC420AFAA3E401B04725824100119FE2

Leave A Reply

Your email address will not be published.