Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

0 51

Theo quy định của luật nhãn hiệu Nhật Bản thì “Một thương hiệu/nhãn hiệu là một dấu hiệu được sử dụng bởi một nhà cung cấp nhà sản xuất đại lý hoặc nhà dịch vụ đối với hàng hoá, dịch vụ để phân biệt với hàng hoá và dịch vụ được cung cấp bởi các bên khác có cùng lĩnh vực hoạt động và/hoặc kênh tiêu thụ”

Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản : Một thương hiệu/nhãn hiệu là một dấu hiệu được sử dụng bởi một nhà cung cấp nhà sản xuất đại lý hoặc nhà dịch vụ đối với hàng hoá, dịch vụ. Khi nộp đơn tại Nhật Bản việc nộp đơn này được sử dụng trong trường hợp Nhãn hiệu chỉ đăng ký tại 1-2 nước trong đó có Nhật bản và không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Hàng hóa được đăng ký nhãn hiệu tại nhật bản :

 • Hàng hóa không được trùng lặp tương tự với nhãn hiệu hàng hóa của người khác.
 • Hàng hóa phải khác biệt với nhãn hiệu nổi tiếng.
 • Hàng hóa không được giống, tương tụ với quốc kỳ – huy chương, huy hiệu nhà nước…
 • Hàng hóa không được có chân dung, bút danh, tên hiệu , của người khác khi không được người đó cho phép sử dụng.
 • Không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác nếu chưa hết một năm kể từ ngày quyền nhãn hiệu này bị huỷ bỏ cho hàng hoá, dịch vụ cùng loại (trừ trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng bởi người đó trong thời gian ít nhất 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực).

Nhãn hiệu không được bảo hộ tại nhật bản

 • Nhãn hiệu không thể phân biệt hàng hóa/dịch vụ của người nộp đơn với hàng hóa/ dịch vụ của cá nhân/ tổ chức khác.
 • Nhãn hiệu không mang lại lợi ích cho công đồng, đi ngược với lợi ích công cộng, sai phạm pháp luật.

>>> Lợi ích khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhật bản

Hồ sơ cần cung cấp

 • Thông tin người nộp đơn .
 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký .
 • Sản phẩm/ dịch vụ bảo hộ.
 • Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền người đại diện) .
 • Bản sao tài liệu ưu tiên.

Thời gian cấp văn bằng đăng ký nhãn hiệu tại nhật bản :

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định cấp đăng ký hoặc ngày quyết định của Toà án về việc đăng ký có hiệu lực, người nộp đơn đóng phí  đăng ký nhãn hiệu của mình. JOP có thể  xin gia hạn thêm thời gian nộp phí nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày có quyết định. Chỉ khi người nộp đợp nộp phí thì nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký.

Lưu ý :

 • Chỉ khi hồ sơ đáp ứng được tiêu chuẩn, trong quá trình xin cấp đăng ký nhãn hiệu không bị phản đối thì cơ quan có thẩm quyền tại nhật bản mới cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và công bố cho người nộp đơn cho nhãn hiệu đó.
 • Nhật bản chấp nhận cho đơn đa nhóm tức là chỉ cần 01 đơn đăng ký người nộp đơn có thể yêu cầu bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/ dịch vụ.
 • Trường hợp đơn không được tiếp nhận, từ chối thì người nộp đơn sẽ được nêu rõ lý do.

Xem thêm : Đăng ký nhãn hiệu tại singapore

Leave A Reply

Your email address will not be published.