Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

0 76

Khách hàng: Chúng tôi có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cụ thể  là đăng ký nhãn hiệu tại thị trường Mỹ thì cần phải nhưng gì? Thủ tục pháp lý cần chuẩn bị như thế nào?

Ý kiến tư vấn của Luật sư: Chúng tôi xin giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài như sau:

Đối với việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, quý khách cần lưu ý rằng nguyên tắc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là first to use, tức là công nhận việc sử dụng nhãn hiệu trước khi đăng ký.

Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp cho Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Liên bang Mỹ USPTO (United States Patent and Trademark Office)

Trước khi đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ thì phải xem nhãn hiệu đó có đủ các điều kiện theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Mỹ. Luật sở hữu trí tuệ của Mỹ quy định những điều kiện sau để một nhãn hiệu được bảo hộ, đó là:

  • Nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ
  • Nhãn hiệu có dự định sử dụng tại Mỹ.

Nhãn hiệu đã nộp đơn tại một nước khác (là thành viên của Công ước Paris hoặc của của thỏa ước về nhãn hiệu hàng hoá mà Mỹ công nhận).

>>> Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhật bản

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu  ra nước ngoài theo Hệ thống Madrid

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ thông qua thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid, cụ thể như sau:

  • Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tại Mỹ theo Nghị định thư Madrid phải trùng với nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp tại Việt Nam hoặc
  • Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tại Mỹ theo Thỏa ước Madrid phải trùng với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại Việt Nam.

Mọi thư từ, giao dịch liên quan đến đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đều được thực hiện thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo kịp thời các yêu cầu của người nộp đơn cho Văn phòng quốc tế và ngược lại, tuân theo quy định của điều ước quốc tế liên quan.

Các tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, bao gồm:

  • Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hoặc Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  • 15 mẫu nhãn hiệu
  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ (Phân loại danh mục sản phẩm dịch vụ theo quy định của Mỹ)
  • Giấy uỷ quyền (theo mẫu)
  • Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu

Xem thêm : Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Leave A Reply

Your email address will not be published.