Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Việt Nam ra nước ngoài

0 46

Khách hàng: Chúng tôi là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Chúng tôi đang xuất khẩu hàng hóa của mình sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Hiện tại, tôi muốn được luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài, chúng tôi cần phải chuẩn bị những gì để loại trừ nhưng rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp?  Và cần nhưng tài liệu gì để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cũng như đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài?

Ý kiến tư vấn của luật sư: Theo thông tin quý khách cung cấp, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Để đảm bảo được quyền lợi tối đa cho mình, quý khách cần thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước mà quý khách đang xuất khẩu sản phẩm sang. Với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Lào, Campuchia nằm trong hệ thống Madrid, quý khách nên lựa chọn phương thức nộp đơn quốc tế theo Nghị định thư Madrid. Lợi ích của việc đăng ký theo hệ thống Madrid là Người Nộp Đơn chỉ cần nộp một đơn duy nhất để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nhiều nước khác nhau, giúp tiết kiệm được chi phí cũng như rút ngắn được thời gian đăng ký.

Đối với các nước còn lại, quý khách cần thực hiện đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia. Thời gian và tài liệu sẽ phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia cụ thể.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài của chúng tôi:

  • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trước khi nộp đơn.
  • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài.
  • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nộp đơn theo qui định của từng quốc gia.
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại các quốc gia nộp đơn trực tiếp;
  • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ về tình trạng của Đơn.
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của các cơ quan đăng ký (nếu có) .
  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước đăng ký trực tiếp và bàn giao cho khách hàng.
  • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký.
  • Cập nhật ngày hiệu lực của các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài vào hệ thống dữ liệu của chúng tôi và nhắc nhở khách hàng gia hạn giấy chứng nhận đúng thời hạn.

Leave A Reply

Your email address will not be published.