Nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài

0 48

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài, các chủ đơn phải tuân theo các nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài như sau:

Nguyên tắc lãnh thổ : Nhãn hiệu đăng ký, bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ, nghĩa là đăng ký ở nước nào đó thì có hiệu lực ở nước đó. Để bảo vệ quyền sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu đó, người ta phải đăng ký bảo hộ với các cơ quan chức năng về Sở Hữu trí tuệ. Việc bảo hộ chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu hàng hóa đăng ký

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên: Điều này thể hiện trong trường hợp các nhãn hiệu nộp đơn đăng ký trùng nhau thì nhãn hiệu sẽ được ưu tiên cho người nộp đơn đầu tiên. Điều này tránh tình trạng ăn cắp, làm nhái, bắt chước các nhãn hiệu đã được bảo hộ. Nguy cơ bị cướp mất nhãn hiệu là rất cao đến từ những doanh nghiệp nước ngoài vốn nắm vững pháp luật về Sở hữu trí tuệ hơn sơ với các doanh nghiệp Việt Nam, chỉ đơn giản bằng cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hành hóa trước tiên.

Chính vì vậy, dù nhãn hiệu của doanh nghiệp đã được bảo hộ tại Việt Nam không đồng nghĩa với việc sẽ được bảo hộ tại các quốc gia khác. Các doanh nghiệp trong nước cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài và kịp thời nộp đơn đăng ký tại quốc gia mình đã và dự định xuất khẩu hàng hóa tới trước khi cá nhân khác có thể đành mất quyền đăng ký đầu tiên.

Xem thêm : Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại việt nam ra nước ngoài

Leave A Reply

Your email address will not be published.