Đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài

0 50

Hiện nay, với sự hội nhập của thế giới và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang đưa sản phẩm, dịch vụ của mình ra nước ngoài. Từ đó, nhu cầu được bảo hộ hình thành và ngày càng tăng cao.

Theo pháp luật hiện nay có 2 phương thức đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài là đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid và đăng ký nhãn hiệu theo cách nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia:

Đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Hình thức này chỉ dành cho các quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài qua hệ thống Madrid. Hệ thống nộp đơn này hiện nay có trên 56 nước tham gia.

Doanh nghiệp chỉ cần nộp 01 đơn duy nhất tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và đơn nhãn hiệu sẽ được thẩm định tại các nước mà doanh nghiệp chỉ định. Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ tại các nước chỉ định nếu đạt tiêu chuẩn bỏa hộ. Nếu việc từ chối bảo hộ của một nước nào không ảnh hưởng đến việc bảo hộ tại nước khác.

Nếu tại thời điểm nộp đơn, doanh nghiệp mới chỉ quan tâm đến một vài quốc gia thì sau này khi mở rộng thị trường, doanh nghiệp vẫn có thể chỉ định tiếp các quốc gia khác cùng trong hệ thống Madrid này.

Đăng ký nhãn hiệu theo cách nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia

Việc nộp đơn trực tiếp có thể thực hiện tại tất cả các quốc gia và cần phải nộp thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp như chúng tôi. Nộp đơn trực tiếp có thể tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp khi số lượng các quốc gia dự định đăng ký ít và thời gian thẩm định cũng nhanh hơn tùy theo từng quốc gia.

Các tài liệu nhãn hiệu để đăng ký nhãn hiệu tùy thuộc vào từng nước cụ thể. Tuy nhiên về cơ bản cần các tài liệu sau:

  • Giấy ủy quyền công chứng
  • Mẫu nhãn hiệu, tài liệu chứng minh sử dụng trước (nếu có)
  • Tên và địa chỉ của người nộp đơn
  • Đơn ưu tiên (nếu có)
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự định đăng ký

Như vậy để đảm bảo cho công việc kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn phương thức đăng ký và quốc gia đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ các thông tin và thủ tục đăng ký của mỗi nước trước khi đưa sản phẩm  của mình tại nước đó.

Leave A Reply

Your email address will not be published.