Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

0 60

Hiện nay, với sự hội nhập của thế giới và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang đưa sản phẩm, dịch vụ của mình ra nước ngoài. Từ đó, nhu cầu được bảo hộ hình thành và ngày càng tăng cao.

Chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài tại nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, cụ thể: các quốc gia ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, …  giúp các doanh nghiệp phát triển thương hiệu ra tầm thế giới, như mở rộng sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Các hình thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài:

  • Đăng ký theo từng quốc gia
  • Đăng ký theo Thoả ước hay Nghị định thư Madrid

Các tài liệu, hồ sơ cần thiết:

  • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu;
  • Mẫu nhãn hiệu (Bản mềm);
  • Giấy Uỷ quyền (Theo mẫu của chúng tôi).
  • Tên và địa chỉ của chủ đơn
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự định đăng ký

Lưu ý:

Tại mỗi quốc gia được chỉ định việc xem xét khả năng bảo hộ của nhãn hiệu sẽ tuân theo các quy định tại mỗi quốc gia này, (hãy gửi cho chúng tôi các nước mà bạn muốn đăng ký để có giá chi tiết).

Xem thêm : Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Leave A Reply

Your email address will not be published.