Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

0 53

Trung Quốc là một thị trường tiềm năng nhất, hấp dẫn nhiều doanh nghiệp đầu tư vào thị trường này. Việc bảo vệ thương hiệu , uy tín của doanh nghiệp lại gặp rất nhiều khó khăn. Bởi việc tìm hiểu các quy trình, thủ tục hay các giấy tờ cần thiết khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc đối với các doanh nghiệp trải qua nhiều bước phức tạp. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đánh mất thương hiệu của mình tại Trung Quốc. Do đó, việc thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc là vô cùng cần thiết.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc là một yêu cầu bắt buộc để một cá nhân/ tổ chức có thể độc quyền thương hiệu tại Trung Quốc. Theo đó, một cá nhân , doanh nghiệp chỉ được công nhận độc quyền tại Trung Quốc nếu được cơ quan sở hữu trí tuệ Trung Quốc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc :

  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Thông tin người nộp đơn, chủ sở hữu;
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký;
  • Giấy ủy quyền;
  • Bản sao công chứng và bản dịch tiếng Trung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu đăng ký dưới tên công ty).

> Đăng ký nhãn hiệu tại liên minh châu âu

Các bước đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn

Đưa ra thông báo kết quả với tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Nhãn hiệu của Trung Quốc.

  • Thông tin của người nộp đơn: Tên, địa chỉ và quốc tịch
  • Tài liệu ưu tiên có xác nhận (nếu đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên từ đơn nộp sớm hơn theo Công ước Paris);
  • Phân loại nhãn hiệu hàng hóa: Trung Quốc áp dụng bảng phân loại nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ quốc tế theo Thỏa ước Nice. Mỗi đơn chỉ được đăng ký cho một nhóm sản phẩm. Một nhãn hiệu được đăng ký cho tối đa 10 (mười) sản phẩm.
  • Mẫu nhãn hiệu hàng hóa

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc. Thông báo cho khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).

Xem thêm : Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Leave A Reply

Your email address will not be published.