Gia hạn nhãn hiệu tại Trung Quốc

0 59

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc có hiệu lực 10 năm kể từ ngày cấp và có thể gia hạn nhiều lần. Hết thời hạn này, để nhãn hiệu tiếp tục được bảo hộ thì yêu cầu Chủ sở hữu phải nộp hồ sơ  yêu cầu Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc.

Chủ đơn cần thực hiện việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc 6 tháng trước khi thời hạn đăng ký nhãn hiệu tại trung quốc hết hiệu lực.

Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  • Tờ khai xin gia hạn
  • Giấy ủy quyền có công chứng;
  • Một bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa liên quan;
  • 10 mẫu nhãn hiệu liên quan.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.