Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Brand
0 59

Singapore là một trong các trung tâm thương mại lớn của thế giới. Nhận thấy được nguồn lợi ích của đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Singapore, các doanh nghiệp đã không ngừng mở rộng thị trường sang Singapore. Nhưng việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc đăng ký nhãn hiệu tại Singapore thì lại chưa được chú trọng đến.

Khi đăng ký nhãn hiệu tại Singapore, chủ đơn sẽ có những lợi ích sau:

  • Singapore là một thị trường lớn thu hút được nhiều nhà đầu tư trên thế giới, việc đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp cho sản phẩm hàng hóa tại Singapore của doanh nghiệp có thể phân biệt được các sản phẩn hàng hóa với các doanh nghiệp khác.
  • Đăng ký nhãn hiệu tại Singapore là cơ sở pháp lý chứng nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền giúp doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại Singapore.
  • Doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn từ ngân hàng hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp mang lại nhiều nguồn lợi, có uy tín và chất lượng với người tiêu dùng tại Singapore.

Quan tâm : Lưu ý khi đăng ký bảo hộ theo nghị định thư madrid

  • Đăng ký độc quyền sẽ giúp doanh nghiệp ngăn chặn được các doanh nghiệp khác làm giả làm nhái trên thị trường tại Singapore.
  • Doanh nghiệp có thể thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu.
  • Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu còn ngăn chặn việc đơn vị khác sử dụng nhãn hiệu của doanh đang sử dụng đi đăng ký độc quyền, khi đó doanh nghiệp không được phép sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó trong lĩnh vực kinh doanh của mình và vô tình doanh nghiệp lại là người vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu.
  • Để có một thương hiệu riêng trên thị trường, bất cứ một doanh nghiệp nào có ý định nhái lại nhãn hiệu đều không thể nhái được thông qua việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là một trong những quyết định đứng đắn và có tính vững bền trong tương lai.

Xem thêm : Một số lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Leave A Reply

Your email address will not be published.