Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trong nước

0 61

Để đăng ký nhãn hiệu trong nước thì trước hết các doanh nghiệp phải hiểu đăng ký nhãn hiệu là gì ?

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Nhiệm vụ khi khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trong nước của chúng tôi :

 • Tư vấn cho khách hàng phân nhóm hàng hóa theo từng lĩnh vực, ngành nghề , sản phẩm hoặc dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu.
 • Tra cứu nhãn hiệu để xác định khả năng bảo hộ thương hiệu, tránh bị trùng lặp với thương hiệu đă đăng ký.
 • Tư vấn các yếu tố cần thiết cho khách hàng về tính khác biệt khi bảo hộ, phương án để cấu thành nhãn hiệu;
 • Tư vấn các Đối tượng bảo hộ khác liên quan đến Nhãn hiệu như Đăng ký bảo hộ Bao bì, nhãn mác, kiểu dáng sản phẩm…
 • Tư vấn nhãn hiệu có khả năng trùng lặp, dẫn đến bị từ chối.

Thông tin khách hàng cần cung cấp khi đăng ký nhãn hiệu :

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao).
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.
 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (bản mềm).
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (nếu có) (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…).

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

 • Làm đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Mẫu nhãn hiệu (In mẫu);
 • Phân nhóm danh mục sản phẩm dịch vụ

Đăng ký xác lập nhãn hiệu:

 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (thời gian 05 ngày).
 • Chuyển giao hồ sơ Tờ khai có dấu nhận đơn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ cho khách hàng.

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Trong thời gian 07 ngày, sẽ nhận được Tờ khai đăng ký nhãn hiệu..
 • Trong vòng từ 01 – 02 tháng, sẽ được Cục Sở Hữu Trí Tuệ thông báo đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hòa hợp lệ.
 • 09 – 10 tháng (thời điểm được đơn được chấp nhận), Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày cấp (sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam).

Leave A Reply

Your email address will not be published.