Thủ tục đăng ký nhãn hiệu trong nước

0 51

Song song với việc phát triển thương hiệu thì việc đăng ký nhãn hiệu trong nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, đảm bảo lợi ích dài lâu của hoạt động kinh doanh.

Vậy thủ tục đăng ký nhãn hiệu trong nước như thế nào?

Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký nhãn hiệu trong nước :

 • Giấy đăng ký kinh doanh.
 • Tờ khai theo mẫu.
 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký, danh mục, dịch vụ.
 • Giấy ủy quyền(Nếu thông qua bên thứ 3, người đại diện).
 • Lệ phí, chứng từ.

Yêu cầu khi đăng ký nhãn hiệu trong nước

1.Trong hồ sơ đăng ký thông tin xá định nhãn hiệu bao gồm :

 • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Nếu là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận: Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Mẫu nhãn hiệu phải có mô tả,các yếu tố cấu thành lên nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu có những hình ảnh, từ ngữ tượng hình, tiếng nước ngoài thì phải đọc phiên âm sang Tiếng Việt.

3. Đăng ký nhãn hiệu thì sản phẩm, hàng hóa phải được chia, phân loại ra từng nhóm phù hợp, theo chuẩn quốc tế (Thoả ước Ni-xơ) .

Có thể bạn quan tâm : Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại việt nam

4. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Nhãn hiệu được sử dụng với điều kiện nào;
 • Nếu vi phạm quy chế nhãn hiệu thì xử lý vi phạm ra sao.

5. Để được chứng nhận nhãn hiệu thì phải có nội dung sau:

 • Người sở hữu nhãn hiệu là chủ cá nhân hoặc tập thể;
 • Điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Nêu được đặc tính, tính năng được chứng nhận bởi nhãn hiệu;
 • Phương pháp đánh giá các đặc tính, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

Xem thêm : Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại việt nam

Leave A Reply

Your email address will not be published.