Dịch vụ Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

0 68

Thời hạn bảo hộ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm và có thể gia hạn nhãn hiệu nhiều lần,

Một nhãn hiệu đã được bảo hộ muốn gia hạn khi thời gian bảo hộ sắp hết hạn, Chủ sở hữu cần làm các thủ tục để gia hạn nhãn hiệu nếu vẫn muốn sử dụng nhãn hiệu của mình.

Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn trực tiếp hoặc thông qua đại diện Sở hữu trí tuệ.

Đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể muộn nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày nhãn hiệu hết hiệu lực. Khi nộp muốn chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Giấy tờ tài liệu cung cấp:

  • Bản gốc Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
  • Giấy uỷ quyền (theo mẫu)
  • Chi phí gia hạn văn bằng bảo hộ:

Lưu ý trong trường hợp không tiến hành gia hạn hiệu lực cho văn bằng bảo hộ, văn bằng sẽ hết hiệu lực và bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể tiến hành đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.