Điểm cơ bản khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

0 60

Trong thời đại hiện nay, các doanh nghiệp đang phát triển thương hiệu của mình một cách mạnh mẽ. Do đó, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam là việc làm cấp thiết cho các doanh nghiệp, bởi một nước đang trong giai đoạn phát triển mạnh, cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh… rất cao,nên doanh nghiệp phải biết nắm bắt cơ hội đảm bảo quyền lợi của mình để sản phẩm/ dịch vụ đến tay người tiêu dùng nhanh nhất được pháp luật bảo vệ, hướng đến phát triển tương lai là  điểm cơ bản khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Để có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình được thì phải thỏa mãn điều kiện sau :

 • Nhãn hiệu phải rõ ràng;
 • Nhãn hiệu có thể là nhãn hiệu chữ hoặc nhãn hiệu logo
 • Nhãn hiệu có thể in màu hoặc đen trắng;

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trải qua 3 bước :

 • Thẩm định hình thức : Đánh giá được tính hợp lệ của đơn, hình thức, loại trừ… để đưa ra được kết luận đơn có được chấp nhận hay không . Thời gian trong vòng 1 tháng;
 • Công bố đơn hợp lệ : trong thời hạn 02 tháng kể từ khi đơn được chấp nhận,mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
 • Thẩm định nội dung : Qúa trình này đánh giá khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, theo các điều kiện bảo hộ. Thời gian thẩm định 09-12 tháng.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

 • Tư vấn tra cứu nhãn hiệu : Xem xét nhãn hiệu đó có khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hay không, sửa đổi nhãn hiệu thế nào khi bị trùng lặp…;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở đâu cho khách hàng:
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký;
 • Tư vấn khi nhãn hiệu gặp phải thiếu sót trong quá trình thẩm định đơn;
 • Đại diện khách hàng thực thi quyền bảo hộ giúp khách hàng, xử lý vi phạm, ngặn chặn kịp thời dấu hiệu vi phạm;
 • Tư vấn khách hàng hướng phát triển thương hiệu.

=>> Điều lý luận về nhãn hiệu nổi tiếng

Leave A Reply

Your email address will not be published.