Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

0 60

Khách hàng hỏi: Tôi đang sử dụng nhãn hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhưng nhãn hiệu đã gần hết hiệu lực. Tôi muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này, vậy tôi cần phải chuẩn bị nhưng hồ sơ gì? Thủ tục gia hạn như thế nào? Nếu tôi không thực hiện gia hạn thì có được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu hay không? Mong luật sư giải đáp. Xin cảm ơn!

Ý kiến tư vấn của luật sư: Để giải đáp thắc mắc của quý khách liên quan đến vấn đề gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Thời gian nộp đơn yêu cầu gia hạn

Theo quy định, để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn”.

Tài liệu cần chuẩn bị

Đơn yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm các tài liệu sau đây:

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (Theo mẫu);
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Giấy uỷ quyền.
  • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian thực hiện công việc: 02-03 tháng

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định; Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

Xem thêm : Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Leave A Reply

Your email address will not be published.