Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu

0 58

Khách hàng hỏi: Là một ngân hàng thương mại, chúng tôi sắp phát hành một loại thẻ cho khách hàng và muốn bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho loại thẻ này. Nhưng chúng tôi không biết lựa chọn dịch vụ và phân nhóm sản phẩm theo thỏa ước Nice. Rất mong luật sư giúp đỡ chúng tôi trong việc này.

Luật sư trả lời: Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu là một bước khó nhất trong quá trình soạn thảo đơn đăng ký nhãn hiệu. Theo yêu cầu của pháp luật thì danh mục, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu phải được phân nhóm, đồng thời cần kiểm tra độ chính xác căn cứ vào bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ. Từ trong danh mục phải là từ thông dụng, không sử dụng từ hiếm, từ tự tạo, từ địa phương, tiếng nước ngoài.

Dịch vụ của quý khách đều nằm trong nhóm 36, dịch vụ tài chính và ngân hàng. Nhóm này chủ yếu gồm các dịch vụ tài chính và tiền tệ, các dịch vụ liên quan đến những hợp đồng bảo hiểm các loại. Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ mà nhãn hiệu có thể dùng để đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ thẻ:

 • Dịch vụ phát hành thẻ tín dụng
 • dịch vụ về thẻ tín dụng
 • dịch vụ phát hành thẻ đổi hàng
 • dịch vụ thẻ ghi nợ và dịch vụ ghi nợ
 • dịch vụ thẻ giảm giá trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cho khách hàng là hội viên
 • dịch vụ đăng ký thẻ tín dụng
 • Dịch vụ phát hành thẻ có giá trị;
 • Dịch vụ quản lý chi trả thẻ quà tặng bằng máy cà thẻ;
 • Dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ thanh thoán bằng điện tử;
 • Dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ tích điểm (thẻ lưu giá trị);
 • Dịch vụ thẻ thông minh; phát hành thẻ tín dụng; đánh giá mức độ phù hợp hoặc lịch sử tín dụng của khách hàng để phát hành thẻ tín dụng;
 • Dịch vụ thanh toán thương mại điện tử (ví điện tử), cụ thể là: xử lý thanh toán điện tử được thực hiện thông qua các tài khoản và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước dịch vụ tài khoản thẻ tín dụng và tài khoản thẻ ghi nợ;

Xem thêm : Đăng ký nhãn hiệu ở đâu ? và tại sao phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Leave A Reply

Your email address will not be published.