Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu?

0 55

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Vậy tại sao phải đăng ký nhãn hiệu? Đăng ký nhãn hiệu đem lại lợi ích gì?

  • Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình vì nhãn hiệu được coi là một tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
  • Việc đăng ký nhãn hiệu không phải là đòi hỏi có tính chất bắt buộc nhưng nếu không làm thủ tục đăng ký, nhãn hiệu sẽ bị làm giả, nhái hoặc bị nhầm lẫn với những nhãn hiệu khác dẫn đến rất nhiều rủi ro. Người tiêu dùng sẽ không phân biệt được đâu là hàng chính gốc đâu là hàng bị làm nhái, làm giả. Như vậy, quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu cũng bị ảnh hưởng.
  • Một nhãn hiệu không được đăng ký, tức là không có cơ sở pháp lý để pháp luật bảo hộ. Khi có người khác sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của doanh nghiệp và cho cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh, chủ nhãn hiệu bị rơi vào trạng thái bị cạnh tranh trực diện, bị mất thị phần và mọi thành quả xây đắp cho nhãn hiệu đó (quảng cáo, tiếp thị, uy tín được xác lập trong tiềm thức khách hàng) đều bị đối thủ cạnh tranh khai thác.
  • Dù chủ nhãn hiệu là người sử dụng nhãn hiệu trước nhưng nếu không đăng ký hoặc đăng ký sau cũng sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Khi đó, doanh nghiệp phải nhờ pháp luật can thiệp. trong tình thế nhãn hiệu không được đăng ký, dường như không thể nhận được sự can thiệp của pháp luật bởi vì pháp luật không bảo hộ nhãn hiệu không đăng ký.

=> hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

=> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng

Leave A Reply

Your email address will not be published.