Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

0 293

Quyền liên quan hay quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Cách thức thực hiện  

Để nộp đơn xin cấp  giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan , người nộp đơn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Bản quyền tác giả hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi chủ sở hữu quyền liên quan cư trú .

Trình tự thực hiện     

Chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền liên quan tại trụ sở Cục bản quyền tác giả hoặc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, chuyển Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển cho tổ chức, cá nhân nộp đơn ngay.

Các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền liên quan cần thiết

  • Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu ).
  • Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Leave A Reply

Your email address will not be published.