Xác lập quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng

0 64

Khi phát triển thương hiệu, mọi doanh nghiệp đều muốn nhãn hiệu của mình được biết đến rộng rãi, được công nhận cả về mặt pháp lý lẫn thực tiễn.

Trên thực tế, việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được thực hiện theo từng vụ việc, một cách gián tiếp, ví dụ như khi có yêu cầu phản đối  đơn đăng ký nhãn hiệu hay huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dựa trên cơ sở một nhãn hiệu nổi tiếng

Việc quy định việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định trên, chúng ta có thể rút ra các kết luận sau:

Thứ nhất: Cơ quan tiến hành xem xét và công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng là:

  • Toà án
  • Cục SHTT.

Thứ hai: Cục SHTT và Toà án sẽ chỉ xem xét và công nhận một nhãn hiệu nổi tiếng khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo từng vụ việc cụ thể. Cục SHTT sẽ không nhận đơn đăng ký cũng như đơn đề nghị công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Vì vậy, sẽ không tồn tại, một đăng bạ quốc gia nào về nhãn hiệu nổi tiếng.

Xem thêm : Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Thứ ba: Yêu cầu xem xét nhãn hiệu nổi tiếng có thể diễn ra trong các trường hợp sau:

  • Khi tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn đăng ký, nhưng bị từ chối vì nhãn hiệu rơi vào các yếu tố loại trừ hoặc bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác, tổ chức, cá nhân sẽ xác lập quyền cho nhãn hiệu này thông qua việc chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng.
  • Khi các tổ chức, cá nhân yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực một văn bằng bảo hộ hoặc phản đối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho một nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng.
  • Khi có các tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.
  • Khi có các tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trong nước

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.