Những điều lý luận về nhãn hiệu nổi tiếng

0 64

Nhãn hiệu nổi tiếng giữ một vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, điều đó tất yếu dẫn đến việc pháp luật cần phải có các cơ chế điều chỉnh về vấn đề này.

Đối với những nhãn hiệu nổi tiếng là những nhãn hiệu có giá trị lớn và rất hay bị xâm phạm, vì vậy rất cần được bảo vệ. Pháp luật có những quy định rõ ràng liên quan đến vấn đề nhãn hiệu nổi tiếng. Nhằm giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quát về pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Về mặt lý luận về nhãn hiệu nổi tiếng, việc xây dựng, đánh giá tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng nên được xem xét dưới góc độ của lý thuyết hệ thống. Tức là các tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam (Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005) bao gồm nhiều các yếu tố khác nhau, nhưng ta cần đặt nó trong mối liên hệ qua lại với nhau để xác định nhãn hiệu nổi tiếng.

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  • Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
  • Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
  • Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
  • Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
  • Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
  • Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
  • Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Mặt khác, phải luôn nhìn hệ thống tiêu chí này dưới góc độ của một “hệ thống mở” tức là có thể bổ sung thêm, kết hợp hoặc loại trừ giữa các tiêu chí trong khi xác định nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra việc sử dụng những tiêu chí này cần phải đảm bảo được tính thống nhất của hệ thống đó là: Đảm bảo đánh giá được các đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng kể cả về định tính cũng như định lượng. Một vấn đề rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống các tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng đó là chúng ta cần xây dựng những nguyên tắc cho việc áp dụng các tiêu chí này…

Leave A Reply

Your email address will not be published.