Đăng ký bảo hộ sáng chế

0 99

Với sự phát triển hiện nay về khoa học công nghệ đã thúc đẩy con người phát minh ra nhiều sáng chế mới, phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Các sáng chế là một bước tiến quan trọng trong mọi lĩnh vực giúp cho những công việc trước đây trở nên dễ dàng hơn.

Dịch vụ bảo hộ sáng chế của chúng tôi là giải pháp tốt nhất, hữu ích nhất giúp cho doanh nghiệp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.

Điều kiện để một giải pháp kỹ thuật được bảo hộ dưới dạng sáng chế:

 • Có tính mới,
 • Trình độ sáng tạo,
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp;

Tài liệu mà khách hàng cần cung cấp:

 • Bản mô tả sáng chế (tóm tắt sáng chế/ giải pháp hữu ích);
 • Ảnh chụp sáng chế;
 • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (Nếu khách hàng xin hưởng quyền ưu tiên);
 • Thông tin về tên và địa chỉ của chủ đơn;
 • Giấy ủy quyền.

Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế cho khách hàng:

 • Chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế ccho khách hàng;
 • Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đăng ký sáng chế;
 • Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế;
 • Công bố bằng độc quyền sáng chế;
 • Xử lý đơn về sáng chế quốc tế;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế:

 • Tra cứu thông tin đăng ký sáng chế, đánh giá khả năng đăng ký được sáng chế hay không?
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế;
 • Thay mặt khách hàng nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ;
 • Theo dõi quá trình nộp hồ sơ của khách hàng và nhận bằng sáng chế;
 • Duy trì , gia hạn, chuyển nhượng hỗ trợ cho khách hàng;
 • Tư vấn khách hàng văn bằng sáng chế đã được cấp ở Việt Nam;
 • Tư vấn khách hàng khả năng vi phạm sáng chế đã được bảo hộ;
 • Đánh giá giúp khách hàng hiệu lực văn bản trong và ngoài nước;
 • Đại diện khách hàng thực hiện phúc đáp như phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định.

Leave A Reply

Your email address will not be published.