Điều cần biết khi đăng ký sáng chế

0 302

Đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế: là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình.

  • Sản phẩm dưới dạng vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…) được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về kết cấu, hoặc sản phẩm dưới dạng chất thể (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…) được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, tỉ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học (gen, thực vật/động vật biến đổi gen…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo.
  • Quy trình (quy trình công nghệ; dự báo, phương pháp kiểm tra, xử lý…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định.

Quy trình xử lý đơn sáng chế tại NOIP

  • Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ
  • Công bố đơn: 19 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc kể từ ngày nộp đơn (nếu không có ngày ưu tiên) hoặc trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ tùy thuộc vào ngày nào muộn hơn
  • Thẩm định nội dung: 18 tháng kể từ ngày công bố đơn, đối với đơn giải pháp hữu ích là 12 tháng
  • Cấp văn bằng: 01 tháng

Trường hợp đơn đăng ký suôn sẻ, tổng thời gian đăng ký từ lúc nộp đơn đến lúc cấp bằng là 33-39 tháng.

Tài liệu cần cung cấp:

  • Bản mô tả sáng chế theo đúng yêu cầu về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật
  • Tên và địa chỉ của người nộp đơn và tác giả sáng chế
  • Giấy ủy quyền

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn và cần duy trì hàng năm.

Xem thêm : Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Leave A Reply

Your email address will not be published.