Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc tế

0 72

Khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài thông qua hệ thống Madrid, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong vòng 10 năm hoặc 20 năm kể từ ngày nộp đơn, để tiếp tục duy trì nhãn hiệu, chủ sở hữu cần thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó. Vậy thủ tục gia hạn nhãn hiệu quốc tế đối với nhóm nhãn hiệu có nguồn gốc tại Việt nam cần những thủ tục, quy trình như thế nào?

Mỗi quốc gia có quy định khác nhau về việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, về cơ bản, thủ tục được quy định như sau:

Trong thời hạn 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc nhãn hiệu.

  • Thời hạn hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nội đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước là thành viên Thỏa ước Madrid, kể cả với nước đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid.
  • Thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid.
  • Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ nộp phí gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

Chủ sở hữu nhãn hiệu quốc tế có thể liên hệ với Chúng tôi – đại diện sở hữu trí tuệ uy tín và kinh nghiệm để tiến hành thủ tục này tại Văn phòng quốc tế.

Leave A Reply

Your email address will not be published.