Thủ tục sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

0 71

Sau khi được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn sửa đổi, chuyển nhượng văn bằng nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Sửa đổi, bổ sung văn bằng nhãn hiệu:

  • Trong quá trình thẩm định đơn, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.
  • Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.
  • Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.
  • Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn.
  • Việc sửa đổi, bổ sung đơn, kể cả thay đổi về người được uỷ quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung và kèm theo chứng từ nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Khi một cá nhân hoặc một doanh nghiệp không muốn sử dụng nhãn hiệu của mình thì họ có thể chuyển cho một bên khác thông qua việc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Công việc của Chúng tôi:

  • Xem xét khả năng pháp lý, các trường hợp cần bổ sung theo đơn sửa chữa, chuyển đổi văn bằng nhãn hiệu;
  • Soạn thảo hồ sơ hợp pháp theo quy định pháp luật;
  • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tiến hành giải trình, bổ sung đơn nếu cần thiết;
  • Đại diện Quý khách hàng nộp và nhận kết quả từ Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Leave A Reply

Your email address will not be published.