Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế

0 73

Một sáng chế khi nộp đơn tại Cục SHTT sẽ trải qua quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế sau:

Thẩm định hình thức

Thẩm định hình thức để kiểm tra tuân thủ quy định, đưa ra những kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian để thẩm định là 1 tháng tính từ ngày nộp đơn;

Công bố đơn hợp lệ

 • Đơn đăng ký CDĐL được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.
 • Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sơm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.
 • Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

Yêu cầu thẩm định nội dung

Việc thẩm định nội dung là xác định kỹ thuận đã biết trong lĩnh vực. Khi khách hàng yêu cầu thẩm định nội dung thì cơ quan có thẩm quyền thẩm định tra cứu xem có tài liệu nào trùng lặp với đăng ký sáng chế của họ hay không. Việc này là đảm bảo rằng đơn của bạn đáp ứng đủ điều kiện đăng ký sáng chế như :

 • Sáng chế của bạn có bị loại trừ khả năng bảo hộ hay không;
 • Sáng chế có bị trùng lặp, có gì mới có áp dụng được vào thực tiễn hay không;
 • Sáng chế có bộ lộ được đầy đủ và rõ ràng không;
 • Thời gian cấp bằng độc quyền thẩm định nội dung là hơn 36 tháng tính từ ngày nộp đơn. Nếu có lý do chính đáng thì không quá 6 tháng;

Xem thêm : Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Thông báo kết quả thẩm định nội dung:

Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, đơn sẽ được ra thông báo cấp bằng và dự định nộp phí. Nếu không, đơn sẽ được ra kết quả thẩm định nội dung và chủ đơn có thể đưa ra các ý kiến phản biện lại Cục SHTT.

Trong đó, nếu trong quá trình thẩm định đơn, chủ đơn có vấn đề cần sửa đổi, các thủ tục sẽ được thực hiện như sau:

Sửa đổi bổ sung đơn như sau:

 • Nếu hồ sơ của khách hàng không đạt yêu cầu thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ gửi văn bản từ chối đơn, và có văn bản từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Để hoàn thiện thì người nộp đơn phải sửa đổi, bổ sung tài liệu cần thiết;
 • Trong đó yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải có bản tóm tắt sáng chế và tài liệu đã được sửa đổi, chi tiết nội dung sửa đổi để phù hợp với yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ;

Tách đơn :

 • Người đăng ký bảo hộ sáng chế có thể tự mình chủ động tách đơn hoặc theo yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ;
 • Khi tách đơn thì phải công bố lại và Việc tách đơn phải được của Cục Sở Hữu Trí Tuệ chấp nhận đơn ban đầu;
 • Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu;

Chuyển đổi đơn:

 • Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ,người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;
 • Nếu yêu cầu của khách hàng hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và xử lý;

Chuyển giao đơn:

 • Nếu Cục Sở hữu trí tuệ từ chối chấp nhận đơn thì người nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác (Có mẫu);

Xem thêm : Điều cơ bản về đăng ký sáng chế

Leave A Reply

Your email address will not be published.