Bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

0 66

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Để tạo ra một mạch tích hợp bán dẫn, tác giả phải đầu tư nhiều thời gian và công sức nên việc bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là điều tất yếu.

Ðối tượng được bảo hộ

  1. Ðối tượng được bảo hộ là thiết kế bố trí có tính nguyên gốc.
  2. Thiết kế bố trí được công nhận có tính nguyên gốc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
  3. a) Thiết kế bố trí đó là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả thiết kế bố trí;
  4. b) Tại thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí đó chưa được biết đến rộng rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn.

=> Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký thiết kế  bố trí mạch tích hợp

Ðối tượng không được bảo hộ

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và các thông tư, nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Theo quy định hiện hành của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam thì các đối tượng sau đây không được bảo hộ thiết kế bố trí

  1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;
  2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Như vậy pháp luật đã loại bỏ đi các đối tượng nêu trên khỏi phạm vi bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp.

Xem thêm : Mạch tích hợp bán dẫn là gì

Leave A Reply

Your email address will not be published.