Cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

0 69

Nhãn hiệu là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Là tài sản trí tuệ vô giá của doanh nghiệp.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Vì thế việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền là nhu cầu rất cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính nhằm thừa nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Hình thức đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận mẫu nhãn hiệu và Chủ sở hữu vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Chủ sở hữu.

Tra cứu thông tin nhãn hiệu:

 • Công báo Sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu công nghiệp phát hành hàng tháng;
 • Đăng bạ quốc gia và Đăng bạ quốc tế về nhãn hiệu.
 • Cơ sở dữ liệu điện tử về nhãn hiệu đã đăng ký trực tiếp tại Việt Nam (https://www.noip.gov.vn);
 • Cơ sở dữ liệu điện tử về nhãn hiệu đã đăng ký vào Việt Nam theo Thỏa ước Madrid, do Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên mạng Internet (https://www.wipo.int);

Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Tờ khai) làm theo mẫu quy định (3 bản);
 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp (Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, …) có công chứng (1 bản).
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu, nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể (1 bản)
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng (được thừa kế, chuyển nhượng) quyền nộp đơn (1 bản);
 • Giấy phép sử dụng tên riêng, biểu tượng, hình ảnh của quốc gia, địa phương, danh nhân, tổ chức do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cấp (1 bản);
 • Chứng từ nộp phí nộp đơn (1 bản).

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan chức năng là: Cục Sở hữu Trí tuệ, số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Leave A Reply

Your email address will not be published.